Naše realizace

zub
02/2022

Vojtova 7

Instalovaný výkon 19,8 kWp.

Bytové domy v ulici Vojtova vznikly v souladu se sociální a bytovou politikou města Brna s cílem vytvořit klidné a příjemné nájemní bydlení pro více generací obyvatel.  V polyfunkčním domě s byty a občanskou vybaveností Vojtova 7 se nachází 43 bytů. Z celkového počtu je 27 bytů určeno seniorům, 14 bytů je bezbariérových a 2 byty disponují sociální službou.

Velký důraz je kladen na energetickou úspornost projektu. Domy jsou postaveny v energetické třídě B, byty jsou vybaveny rekuperačními jednotkami, okny s trojskly či venkovními žaluziemi. Termální skla na jižních stranách zabraňují přehřívání místností a zároveň snižují náklady na vytápění. Společné prostory budovy jsou napájeny námi provozovanou FVE. Přibližně 2/3 energie vyrobené na střeše je spotřebováno přímo v budově, energie z FVE pokryje asi 50 % spotřeby společných prostor budovy.

02/2022

Vojtova 9

Instalovaný výkon 19,8 kWp.

Bytový dům Vojtova 9 nabízí 73 bytů, z toho je 30 startovacích bytů určeno především mladým rodinám a 43 bytů seniorům. Vzájemnou mezigenerační komunikaci umožňují společné prostory s atrii, zahradami, pavlačemi nebo lávkami. Občanská vybavenost zahrnuje mj. pečovatelskou službu, Centrum sociálních služeb, Knihovnu Jiřího Mahena, Kulturní a vzdělávací středisko i kavárnu. Dům spadá do energetické třídy B. Jednotlivé byty disponují mnoha energeticky úspornými řešeními, jako jsou rekuperační jednotky, okna s trojskly, venkovní žaluzie či termální okna na jižních stranách.

V projektu nechybí ani námi provozovaná FVE, která momentálně napájí společné prostory budovy. Přímo v budově se spotřebují asi 2/3 energie vyrobené na střeše, energie z FVE pokryje asi 50 % spotřeby společných prostor budovy.

01/2022

Věstonická 1

Instalovaný výkon 13,5 kWp.

06/2022

Horova 77

Instalovaný výkon 13,05 kWp.

V Horově ulici č. p. 77 v Brně – Žabovřeskách sídlí Středisko pečovatelské služby. Na střeše domu provozujeme od začátku léta 2022 FVE o instalovaném výkonu 13,05 kWp. Za období do října 2022 stihla vyrobit už 6 MWh zelené energie.

Připravujeme

FVE Poliklinika Lesná

instalovaný výkon 99 kWp, I. etapa primárně pro spotřebu přímo v objektu, předpoklad dokončení Q1/2023

FVE ZŠ Sirotkova

instalovaný výkon 45 kWp, předpoklad dokončení Q1/2023

ZŠ Jana Babáka

instalovaný výkon 33 kWp, I. etapa primárně pro spotřebu přímo v objektu, předpoklad dokončení Q1/2023

FVE Poliklinika Lesná

instalovaný výkon 99 kWp, I. etapa primárně pro spotřebu přímo v objektu, předpoklad dokončení Q1/2023

FVE ZŠ Sirotkova

instalovaný výkon 45 kWp, předpoklad dokončení Q1/2023

ZŠ Jana Babáka

instalovaný výkon 33 kWp, I. etapa primárně pro spotřebu přímo v objektu, předpoklad dokončení Q1/2023

ZŠ Merhautova

instalovaný výkon 54 kWp, I. etapa primárně pro spotřebu přímo v objektu, předpoklad dokončení Q1/2023

Domov seniorů Vychodilova
včetně odloučeného pracoviště Tábor

instalovaný výkon 190 + 13 kWp, osazení všech střech objektů, předpoklad dokončení Q1/2023

Rekonstruovaná budova šaten v areálu SAKO na ulici Černovická

instalovaný výkon 19 kWp, předpoklad dokončení Q1/2023

ZŠ Merhautova

instalovaný výkon 54 kWp, I. etapa primárně pro spotřebu přímo v objektu, předpoklad dokončení Q1/2023

Domov seniorů Vychodilova
včetně odloučeného pracoviště Tábor

instalovaný výkon 190 + 13 kWp, osazení všech střech objektů, předpoklad dokončení Q1/2023

Rekonstruovaná budova šaten v areálu SAKO na ulici Černovická

instalovaný výkon 19 kWp, předpoklad dokončení Q1/2023

Něco vás zajímá? Ozvěte se nám.