O nás

zub

Kdo jsme

SAKO Brno SOLAR je dceřiná firma městské odpadové a svozové společnosti SAKO Brno. Od 1. srpna 2022 se společnost stala členem koncernu Statutárního města Brna. Firma se zabývá rozvojem alternativních zdrojů energie a realizací fotovoltaických systémů na střechách městských budov, např. školských a zdravotnických zařízení, domovů seniorů apod. Plánované osazení střech přibližně 650 budov v majetku města či městských společností by mělo přinést Brnu nejméně 43 GWh solární elektřiny ročně a snížení emisí CO2 o 36 tisíc tun. 

Dokážeme optimálně spojit výhody fotovoltaiky i zařízení společnosti SAKO Brno na energetické využití odpadu. Město Brno se díky tomu stane špičkou ve využití obnovitelných zdrojů energie, a to bez zatížení distribuční a přenosové soustavy. Projekty fotovoltaických elektráren na nevyužitých střechách budov navíc nezabírají cenné plochy zeleně či orné půdy.

Vzhledem k aktuální energetické situaci plánujeme instalaci fotovoltaických panelů také na budovách v majetku bytových družstev, SVJ i komerčních administrativních či obchodních subjektů. Díky velkému zájmu veřejnosti poskytujeme zájemcům o realizaci solárních systémů metodickou podporu a poradenství a následně zajišťujeme samotnou realizaci v několika variantách. Projekt sdílené solární elektrárny nabízí značné výhody jak městu, tak i všem ostatním účastníkům projektu. Rozšíření plánu městské solární elektrárny pro veřejnost by mohlo významně přispět k dosažení energetické soběstačnosti města Brna v průběhu maximálně pěti let.

Cíle projektu

01

Cíl projektu 1

Chceme naplno využít energetického potenciálu města Brna a výrazně směřovat k uhlíkové neutralitě do konce roku 2030.

02

Cíl projektu 2

Počítáme s masivním využitím solární energie v distribuční soustavě města a s její akumulací. Spolu se zapojením technologií SAKO Brno vznikne téměř soběstačný a nízkoenergetický oběhový systém, odolný vůči vnějším vlivům a nezávislý na vnějších dodávkách energií.

03

Cíl projektu 3

Naším cílem je zavést a realizovat principy komunitní energetiky. K tomu bude sloužit virtuální elektrárna, do níž budou moci dodávat elektřinu téměř všichni obyvatelé Brna. Chceme nastavit takové výkupní ceny, aby se lidem a firmám opravdu vyplatilo investovat do fotovoltaických a fototermických technologií.

Naše vize

Chceme, aby Brno bylo uhlíkově neutrální

Město Brno disponuje velkým energetickým potenciálem ve využití střech pro výrobu elektřiny. Značnou výhodou je také možnost synergického spojení výroby fotovoltaické energie s energetickým využíváním zpracování odpadů. Počítáme s osazením přibližně 650 budov v majetku města či městských společností. Brno tím získá nejméně 43 GWh solární elektřiny ročně a snížení emisí CO2 o 36 tisíc tun. 

Díky realizaci souboru optimálních energetických a ekologických projektů Green future #2030 má Brno nakročeno k energetické soběstačnosti a nezávislosti na fosilních zdrojích energie do konce roku 2030.

Realizace

Vojtova 7

Instalovaný výkon 19,8 kWp.

Vojtova 9

Instalovaný výkon 19,8 kWp.

Horova 77

Instalovaný výkon 13,05 kWp.

BUDOUCNOST

Chceme aby Brno bylo uhlíkově neutrální

Město Brno disponuje velkým energetickým potenciálem ve využití střech pro výrobu elektřiny. Značnou výhodou je také možnost synergického spojení výroby fotovoltaické energie s energetickým využíváním zpracování odpadů. Počítáme s osazením přibližně 650 budov v majetku města či městských společností. Brno tím získá nejméně 43 GWh solární elektřiny ročně a snížení emisí CO2 o 36 tisíc tun. 

Díky realizaci souboru optimálních energetických a ekologických projektů Green future #2030 má Brno nakročeno k energetické soběstačnosti a nezávislosti na fosilních zdrojích energie do konce roku 2030.

Často kladené dotazy

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nec cursus pellentesque eu tincidunt dolor at nunc, rhoncus. Volutpat velit dignissim porttitor iaculis urna eleifend at.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nec cursus pellentesque eu tincidunt dolor at nunc, rhoncus. Volutpat velit dignissim porttitor iaculis urna eleifend at.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nec cursus pellentesque eu tincidunt dolor at nunc, rhoncus. Volutpat velit dignissim porttitor iaculis urna eleifend at.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nec cursus pellentesque eu tincidunt dolor at nunc, rhoncus. Volutpat velit dignissim porttitor iaculis urna eleifend at.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nec cursus pellentesque eu tincidunt dolor at nunc, rhoncus. Volutpat velit dignissim porttitor iaculis urna eleifend at.

CTA to green bonds text placeholder